مقامات آمریکا به کانادا پیشنهاد کمک دادند

واحدمرکزی خبرنوشت:

سخنگوی کاخ سفید گفت:مقامات آمریکا به کانادا پیشنهاد کمک دادند.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر،جاش ارنست گفت:مشاور امنیت ملی رئیس جمهور گزارشی درباره حادثه تیراندازی به وی ارائه کرد.کانادا یکی از نزدیک ترین دوستان و متحدان آمریکا است. بین آمریکا و کانادا شراکت قوی وجود دارد.
وی افزود:مقامات آمریکا از جمله کاخ سفید با مقامات کانادا در تماس بودند و پیشنهاد کمک دادند.

4949

کد N552000