معاون دبیر کل حزب الله لبنان:

جهاد حزب الله در سوریه لبنان و مقاومت را حفظ کرد

آفریقا و خاورمیانه

معاون دبیر کل حزب الله لبنان ضمن حمایت از عملکرد این حزب در سوریه، آن را عامل حفظ لبنان و مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شیخ نعیم قاسم گفت: ما تلاشها برای دامن زدن به مشکلات طایفه ای را با مواضع و عملکرد خود واینکه دشمن واقعی اسرائیل و اولویت مقاومت آن است خنثی کردیم.

وی افزود: ما گرفتار دام فتنه افکنان نشدیم تا اتهامات و فحش های آن بی اثر شود و ما با نیروهای ملی شریف صف واحدی را ضد تجزیه و تروریسم تکفیری ایجاد کردیم.

نعیم قاسم تاکید کرد: جهاد ما در سوریه لبنان،ملت و مقاومت را حفظ کرد و تلاشهایی که در لبنان برای به تعطیلی کشاندن اوضاع می شود به علت دلخوش کردن برخی به محور آمریکایی و تروریسم تکفیری برای معادله در لبنان و منطقه هستند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: حزب الله بر موضوع ملی در رویارویی با اسرائیل ثابت قدم است و همراه گروهای ملی در مقابله با تروریست های تکفیری است.نهایت حمایت سیاسی و نظامی از ارتش لبنان برای عمل به ماموریت های امنیتی آن باید صورت گیرد.