تیراندازی در پارلمان کانادا

آمریکا اروپا

منابع خبری از شلیک 30 گلوله در داخل پارلمان کانادا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از تیراندازی در پارلمان کانادا خبر داد. بنا بر گزارش، شاهدان اعلام کردند حداقل 30 گلوله روز چهارشنبه در داخل پارلمان کانادا شلیک شد.

در پی انتشار این خبر، پلیس کانادا از سلامت نخست وزیر این کشور که در پارلمان بود خبر داد.