اتحادیه اروپا در 5 سال آینده عضو جدید نمی پذیرد

آمریکا اروپا

رئیس جدید کمیسیون اروپا اعلام کرد در پنج سال آینده عضو جدیدی به اتحادیه اروپا اضافه نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس جدید کمیسیون اروپا از توسعه نیافتن اتحادیه اروپا در پنج سال آینده خبر داد.

ژان کلود یونکر رئیس جدید کمیسیون جدید اروپا گفت : هیچ کشور جدیدی در دوره پنج ساله ریاست من به اتحادیه اروپا نخواهد پیوست. من این را به کشورهای نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا می گویم که نیازمند چشم انداز اروپا هستند.

وی در ادامه افزود :در دوره ریاست من ،مذاکرات در حال انجام ادامه خواهد یافت، اما ساده انگاری است که فکر کنیم این مذاکرات بتواند تا سال 2019 پایان یابد. این عملی نیست.