هیأت وزیران تصویب کرد؛

اختصاص 20 میلیارد ریال برای تأمین آب شرب شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین

دولت

استانداری فارس موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی در اجرای موضوع یاد شده، گزارش عملکرد اعتبار مذکور را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کند.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ 20 میلیارد ریال برای تأمین آب شرب شهری، روستایی و عشایری شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین با هدف مقابله با تنش آبی ناشی از پدیده خشکسالی در اختیار استانداری فارس قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ 20 میلیارد ریال برای تأمین آب شرب شهری، روستایی و عشایری شهرستانهای فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین با هدف مقابله با تنش آبی ناشی از پدیده خشکسالی در اختیار استانداری فارس قرار می گیرد.

1. مبلغ 20 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، برای تأمین آب شرب شهری، روستایی و عشایری شهرستانهای فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین با هدف مقابله با تنش آبی ناشی از پدیده خشکسالی در اختیار استانداری فارس قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

2. استانداری فارس موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی در اجرای موضوع یاد شده، گزارش عملکرد اعتبار مذکور را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 22/7/1393 برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، جهادکشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

 

کد N551748