با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح و تأیید رئیس جمهوری؛

500متر زمین به وزارت بهداشت برای احداث پایگاه امداد جاده‌ای در هفتگل واگذار می‌شود

بر اساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون لوایح و تأیید رئیس جمهوری، حق بهره برداری از 500 متر از اراضی شهرستان هفتگل در استان خوزستان برای احداث پایگاه امداد جاده ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شد.

به گزارش گروه دریافت خر ایسنا، وزیران عضو کمیسیون لوایح تصویب کردند:

1. حق بهره برداری از 500 متر مربع از اراضی پلاک ثبتی 4 فرعی از 184 اصلی، واقع در بخش 1 شهرستان هفتگل استان خوزستان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت احداث پایگاه امداد جاده ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار می گردد.

2. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با قید عبارت «هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود» اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید.

3. در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا أخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 14 مهرماه 1393 به تأیید رئیس جمهوری رسیده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 93.7.16 برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N551735