زخمی شدن دو نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز با مصر

آفریقا و خاورمیانه

رسانه ها از زخمی شدن دو نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیک مرز با سینا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از زخمی شدن دو نظامی رژیم صهونیستی در نزدیکی مرز مصر خبر داد.

الجزیره اعلام کرد: دو نظامی اسرائیلی در حمله به گشتی آنها در نزدیکی مرز با سیناء زخمی شده اند.