ادامه تظاهرات حامیان قادری در شهرهای بزرگ پاکستان/ ملاله: اوباما به جای سلاح کتاب صادر کند