به منظور بازدید از ستاد ناوگان دریایی شمال چین؛

دریادار سیاری وارد شهر بندری چینگ دائو شد

سیاست داخلی

این سفر به منظور تحکیم مناسبات دو جانبه خصوصاً در حوزه نظامی، افزایش همکاری ها و تبادل نقطه نظرات و دیدگاه ها در حال انجام است.

هیأت عالی رتبه نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی امیر دریادار سیاری فرمانده این نیرو در ادامه سفر به کشور چین امروز وارد شهر بندری چینگ دائو در شرق این کشور شدند.

به گزارش ایلنا، هیئت عالی رتبه نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی امیر دریادار سیاری فرمانده این نیرو در ادامه سفر به کشورچین امروز وارد شهر بندری چینگ دائو در شرق این کشور شدند.

این هیئت در مرحله دوم سفر خود در بدو ورود به شهر چینگ دائو مورد استقبال رسمی مقامات عالی رتبه ناوگان شمال نیروی دریایی کشور چین قرار گرفت.

بنابراین گزارش، بازدید از ستاد ناوگان شمال و تجهیزات دریایی نیروی دریایی چین اعم از ناوشکن، فریگت و زیردریایی و همچنین دیدار فرمانده این ناوگان با امیر دریادار سیاری از جمله برنامه های پیش بینی شده برای حضور در شهر بندری چینگ دائو به شمار می رود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله اول سفر خود از پایگاه دریایی شانگهای بازدید کرد.

این سفر به منظور تحکیم مناسبات دو جانبه خصوصاً در حوزه نظامی، افزایش همکاری ها و تبادل نقطه نظرات و دیدگاه ها در حال انجام است.

 

کد N551643