انعقاد سند همکاری بین معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سازمان نظام روانشناسی

پيشگيري از وقوع جرم

سند همکاری مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

به گزارش گروه دریافت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با هدف توسعه همکاری های مشترک علمی و تحقق پیشگیری از وقوع جرم دانش مدار نشست مشترکی میان اداره کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران برگزار شد.

این نشست که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام این معاونت به نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی و جرایم در راستای ایجاد سلامت اجتماعی و دستیابی به جامعه متعالی و پیشرو اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و تاکید معظم له به اتخاذ رویکرد علمی در پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت و معاضدت سایر دستگاه‌های مسئول، هدف و تلاش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را تلاش در جهت تحقق منویات ایشان عنوان کرد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر نقش بی بدیل نخبگان علمی، اجتماعی و مشارکت مردم در فرایندهای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، توجه به کرامت و جایگاه انسان در مبانی قانونی و دینی را یکی از ماموریت های مهم مبحث پیشگیری از وقوع جرم دانست.

امیری‌اصفهانی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان های مختلف علمی، صنفی تخصصی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، همکاری های موثر و مشترک علمی - اجرایی را در راستای پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی خواستار شد.

در ادامه علیمحمد زنگانه مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه ضمن اشاره به سیمای پرونده های کیفری کشور، جرایم و آسیب های مرتبط با اعتیاد و روان گردان‌ها که حدود نیمی از مجموع این پرونده ها را به خود اختصاص داده است، در صدر پرونده های کیفری دانست.

وی خاطر نشان کرد: از ده عنوان اتهامی کشور حداقل 4 عنوان آن مرتبط با انواع مختلف و مظاهر خشونت است، از سوی دیگر در سیمای دعاوی کشور، از ده دعاوی اول، حداقل 5 مورد به نحوی از انحاء به ناهنجاری‌های حوزه خانواده بازمیگردد.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه معتقد است که روند فزاینده موجود در پرونده های وارده به دستگاه قضایی مبین نیاز جدی دستگاه ها و سازمان های مسئول در اتخاذ رویکرد علمی و کارامد به منظور بهبود در وضعیت موجود کشور است.

اللهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز ضمن اشاره به ظرفیت موجود در این سازمان گفت: با وجود بیش از 240 هزار دانشجوی روانشناسی در ایران، کشور ما پتانسیل مناسبی برای کمک به ساختار پیشگیری از وقوع جرم دارد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در تمدید دور دوم ریاست قوه قضائیه، اظهار کرد: توجه به این مهم و ارتقاء احساس امنیت در کشور نیازمند مشارکت همه دستگاه ها و سازمان ها است.

در انتهای این جلسه سند همکاری مشترک با امضای علیمحمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه و اللهیاری، رییس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور به منظور به اشتراک گذاری ظرفیت های مختلف علمی و اجرایی، منعقد شد.

انتهای پیام

کد N551568