رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانک ملت

بانك,ديوان عدالت اداري,آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که با توجه به خصوصی بودن بانک ملت مرجع صالح رسیدگی به دعاوی این بانک دیوان عدالت اداری است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رای شماره ۱۰۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

نظر به این که بیش از ۵۰ درصد سهام بانک ملت در تاریخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۸۷ به بخش غیردولتی واگذار شده و به این ترتیب ماهیت شرکت دولتی آن از تاریخ مذکور زایل شده است؛ بنابراین رأی شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷ - ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۰ که با قبول و پذیرش شکایت بانک ملت در دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور رای کرده است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

انتها پیام

کد N551228