دیدار شرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان با رهبر انقلاب

سایر حوزه ها

شرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان، صبح امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان، صبح امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند.

گزارش کامل این دیدار منتشر خواهد شد..