تداوم اعتصاب کارکنان لوفت هانزا و لغو صدها پرواز در آلمان

آمریکا اروپا

خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا با تاکید بر ادامه اعتصاب خود هشدار دادند چنانچه مدیران این شرکت هواپیمایی وضع موجود را ادامه دهند شرایط اعتصاب و کشمکش وخیم تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی آ ار د آلمان،حل نشدن مناقشه افزایش تعرفه دستمزد خلبانان، فشار آنان بر بزرگترین ایرلاین اروپا را افزایش داده است.

بر اساس گزارش های رسیده مسئله تداوم اعتصاب اتحادیه خلبانان آلمان موسوم به "کُکپیت" در ادامه این هفته منتفی نیست. این اتحادیه همچنین اعلام کرد که چنانچه مدیران لوفت هانزا این وضع را ادامه دهند در آن صورت این کشمکش کاری نیز گسترش خواهد یافت.

 زیان حاصل از این اعتصابها برای شرکت لوفتهانزا تا دو رقم میلیون یورو افزایش یافته است.

یکی از مناقشات موجود میان اتحادیه خلبانان آلمان و مدیران شرکت لوفت هانزا مسئله بازنشستگی زودهنگام آنهاست. در حالی که شرکت لوفت هانزا در نظر دارد خلبانان تا سن شصت و یک سالگی کار کنند اما خلبانان درخواست کرده اند تا سن بازنشستگی اشان به پنجاه و پنج سال کاهش یابد.

کاهش هزینه های ناشی از شمار کارکنان گروه شرکتهای هوایی لوفت هانزا نیز از منظر خلبانان یک رسوایی به حساب می آید.

این شبکه تلویزیونی در گزارشی دیگر خاطرنشان کرد: اعتصاب جاری خلبانان شرکت لوفت هانزا هرگز پایان یافته تلقی نمی شود و چنانچه مناقشه افزایش تعرفه دستمزد خلبانان حل نشود، مسافران هواپیما باید روی اعتصابهای بیشتر حساب کنند. این احتمال وجود دارد که اتحادیه خلبانان آلمان تا پایان هفته بر حجم اعتصاب امروز خود بیفزاید.