قائم مقام معاونت خارجی وزارت اطلاعات: بدون امنیت ملی زمینه توسعه برای هیچ کشوری فراهم نمی شود

تسنیم نوشت:

قائم مقام معاونت اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات در مشهد مقدس گفت: بدون وجود امنیت ملی زمینه توسعه برای هیچ کشوری فراهم نمی‌شود.

امیری دقایقی پیش در همایش بررسی دستاوردهای سی ساله وزارت اطلاعات در مشهد مقدس گفت: قدرتمندان دنیای امروز حکومت هایی هستند که که دارای دستگاه های عظیم اطلاعاتی هستند.

او با اشاره به اینکه هیچ کشور قدرتمندی در دنیا مشاهده نمی‌شود که بدون دستگاه اطلاعاتی فعالیت کند گفت: دستگاه های اطلاعاتی در کشورهای مختلف دنیا بخشی از حکومت‌های ملی جامعه هستند، باید گفت بدون وجود امنیت ملی زمینه توسعه برای هیچ کشوری فراهم نمی شود.

 

23231

 

کد N550996