تجمع مجدد کارگزاران مراکز مخابرات روستایی مقابل مجلس

مجلس

این معترضان خواهان دریافت حقوق و مزایای قانونی بر اساس قرارداد مستقیم هستند

جمعی از کارگزاران مراکز مخابرات روستایی برای دومین روز متوالی ضمن تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرای قوانین مربوط به حوزه کاری خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این عده خواهان دریافت حقوق و مزایای قانونی بر اساس قرارداد مستقیم هستند.
گفتنی است این افراد پیش از این نیز مقابل مجلس شورای اسلامی برای دریافت حقوق و مزایای خود تجمع کرده بودند.

کد N550919