روسف بار دیگر در نظرسنجی‌ها از رقیب خود پیشی گرفت

سیاسی

«دیلما روسف» با اختلاف تنها یک درصد توانست از نوس در نظرسنجی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیشی بگیرد.

رئیس‌جمهوری فعلی برزیل امروز-چهارشنبه- بار دیگر در نظرسنجی‌ها از «آئسیو نوس» رهبر حزب سوسیال-دموکرات برزیل پیشی گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیلما روسف» با اختلاف تنها یک درصد توانست از نوس در نظرسنجی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیشی بگیرد.

روسف به عنوان رهبر حزب کارگر و حزب چپ‌گرای برزیل توانست ۴۷ درصد آرای نظرسنجی را به دست آورد و از نوس با ۴۶ درصد آرا جلو بیفتد.

این نظرسنجی نزدیک‌ترین رقابت میان روسف و نوس به عنوان دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است.

با توجه به این‌که انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل هفته آینده برگزار می‌شود، رقابت میان روسف و نوس تشدید شده است.

کد N550875