مطهری در گفتگو با مهر:

آیت الله مهدوی کنی نسبت به انحراف انقلاب حساس بود

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: آیت الله مهدوی همیشه نسبت به ایجاد انحراف در انقلاب حساس بود و با گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق برخورد کرد.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص شخصیت آیت الله مهدوی کنی گفت: ایشان قبل از انقلاب از مبارزان علیه رژیم طاغوت بود که مدتی را نیز در زندان رژیم شاهنشاهی به سر برد.

وی تاکید کرد: همچنین مرحوم آیت الله مهدوی کنی از اعضای اولیه شورای انقلاب بود .شهید مطهری ایشان را به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب معرفی کرد،

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ایشان از ابتدا نسبت به انحرافاتی که در انقلاب پیش می‌آمد مثل گروه های مجاهدین خلق حساس بودند و هدف اصلی ایشان استقرار نظام اسلامی بود.

عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه آیت الله مهدوی کنی علاقه زیادی به شهید مطهری داشت گفت: آیت الله مهدوی کنی بعد از انقلاب هم به ریاست کمیته‌های انقلاب انتخاب شدند.

وی ادامه داد: آیت الله مهدوی هیچگاه برای جا و مقام پیش قدم نمی‌شد، ایشان فردی بود که هرجا احساس می کرد انقلاب به وجودش نیاز دارد وارد می شد و فداکاری می‌کرد.

مطهری اظهار داشت: این اواخر در راستای وحدت ملی و نیروهای خط انقلاب در مسیر اصلی خودشان تلاش بسیاری می کرد.

مطهری تاکید کرد: روشنفکری‌های بیجا در آیت الله مهدوی جایی نداشت و به تفکر درست اسلامی اهمیت زیادی می داد که ما هم باید راه ایشان را ادامه دهیم.