پنتاگون: بخش زیادی از کوبانی همچنان تحت کنترل کردها است

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی پنتاگون با شکننده توصیف کردن اوضاع کوبانی اعلام کرد که بخش زیادی از این شهر همچنان در تصرف کردها است.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "جان کربی" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در جریان یک نشست مطبوعاتی با اشاره به تحولات اخیر شهر عین العرب(کوبانی) واقع در شمال سوریه اعلام کرد که کردهای کوبانی همچنان بر بخش وسیعی از این شهر تسلط دارند.

با این وجود وی اوضاع کنونی کوبانی را بسیار شکننده توصیف کرد.

کربی در ادامه از کمکهای نظامی و پزشکی جنگنده های آمریکایی به ساکنان کوبانی خبر داد.