کارگران معترض اداره پست آفریقای جنوبی با مقام‌های دولتی مذاکره می‌کنند

سیاسی

کارمندان اداره پست آفریقای جنوبی از ماه آگوست گذشته در بیشتر بخش‌های این کشور در اعتراض به پایین بودن حقوق و افزایش نیافتن حقوق متناسب با تورم اقتصادی دست به اعتصاب زده‌اند.

مدیران اداره پست آفریقای جنوبی و نمایندگان اتحادیه کارگری امروز-چهارشنبه- دور جدیدی از مذاکرات را برای پایان دادن به اعتصاب سه ماهه در این بخش شروع می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، مدیران اداره پست آفریقای جنوبی و نمایندگان کارمندان این بخش مذاکرات جدیدی را آغاز می‌کنند.

سخنگوی اتحادیه ملی ارتباطات آفریقای جنوبی گفت که کارمندان اداره پست پیشنهادی مشابه طرح افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها ارائه کرده‌اند.

«کلاید مروین» سخنگوی اتحادیه کارگری آفریقای جنوبی گفت: «دور جدیدی از مذاکرات را با تمامی اعضا و نمایندگان کارفرما‌ها برای طرح پیشنهاد‌ها و مشخص کردن مواضع دو طرف آغاز می‌کنیم.»

کارمندان اداره پست آفریقای جنوبی از ماه آگوست گذشته در بیشتر بخش‌های این کشور در اعتراض به پایین بودن حقوق و افزایش نیافتن حقوق متناسب با تورم اقتصادی دست به اعتصاب زده‌اند.

کد N550664