تجمع دوباره کارگران مخابرات روستایی جلوی مجلس: 7 ماه است حقوق نگرفته ایم و بیمه نداریم

خانه ملت نوشت:

عده ای از کارگران مراکز مخابرات روستایی برای دومین روز متوالی ضمن تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرای قوانین مربوط به حوزه خود هستند.

عده ای از کارگران مراکز مخابرات روستایی، ‌صبح امروز (چهارشنبه) مقابل در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این عده خواستار اجرای کامل بند 86 قانون بیمه کارگزاران مخابراتهای روستایی مصوبه مجلس و دریافت حقوق و مزایای قانونی بر اساس قرارداد مستقیم طبق ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار هستند.

به گفته یکی از تجمع کنندگان، آنها 7 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند، در حالیکه در آمد دیگر و نیز بیمه شغلی ندارند.

این عده که پیش از این نیز چند بار اقدام به تجمع در خصوص مطالبات خود کرده بودند، از استانهای مختلف کشور همچون کردستان، ‌سیستان و بلوچستان، گیلان و تبریز هستند.

 

23231

 

کد N550647