یونسی در نشست جهان علیه خشونت و افراطی‌گری:

تعصبات جاهلانه دینی و فرقه ای یکی از ریشه های خشونت است

دولت

آنچه که امروز در جهان اسلام به عنوان القاعده، طالبان، داعش و ده‌ها گروه‌های دیگر افراطی است، بازمانده فرهنگ بازتولید بنی‌امیه است و امروز بلای جان وحدت اسلامی شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی گفت: یکی از ریشه‌های خشونت تعصبات جاهلانه در زمینه‌های مختلف همچون دینی، نژادی، قومیتی و فرقه ای است و هر نوع نژادپرستی مذموم است.

به گزارش ایلنا، علی یونسی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در نشست جهان علیه خشونت و افراطی گری که در دانشگاه تهران برگزار شد ملت ایران را همیشه بری از خشونت دانست و گفت: فرهنگ سیاسی و معاشرتی مردم ایران، فرهنگ مدارا، اخلاق و همزیستی بوده است. در ایران سابقه جنگ قومی، مذهبی، فرقه‌ای به‌گونه‌ای که در جاهای دیگر شاهد آن هستیم، وجود نداشته و ندارد.

دستیار ویژه رییس‌ جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، اظهار داشت: آنچه که امروز در جهان اسلام به عنوان القاعده، طالبان، داعش و ده‌ها گروه‌های دیگر افراطی است، بازمانده فرهنگ بازتولید بنی‌امیه است و امروز بلای جان وحدت اسلامی شده است.

یونسی افزود: باید ریشه های خشونت را بررسی کرد و راهکارهای آن را چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی ارائه داد که یکی از ریشه های خشونت تعصبات جاهلانه در زمینه های مختلف همچون دینی، نژادی، قومیتی و فرقه ای است که هر نوع نژادپرستی مذموم است.

دستیار ویژه رییس‌ جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، تصریح کرد: عواملی همچون فقر و شکاف طبقاتی، تبعیض و بی عدالتی و احساس تحقیر از جمله عوامل خشونت زا محسوب می شوند چرا که تبعیض و بی عدالتی و تحقیر، گاهی برادرکشی را در جهان به بار می آورد.

وی راهکار مبارزه با خشونت را که اسلام به آن توصیه موکد کرده است، گفتگو دانست و گفت: جهان‌بینی اسلام به شدت ضدخشونت است، تمام تفاوت‌ها، کثرت‌ها، آثار، آیات و علایم در جهان نه تنها متضاد یکدیگر نیستند، بلکه جهان بدون تعدد و تکثر معنی پیدا نمی‌کند.

کد N550584