رئیس پلیس انگلیس:

هر هفته 5 انگلیسی به تروریستهای داعش می پیوندند

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پلیس انگلیس اعلام کرد که دستکم پنج نفر در هر هفته برای پیوستن به داعش به عراق و سوریه سفر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "برنارد هوگان هو" رئیس پلیس انگلیس اعلام کرد که هر هفته دستکم پنج نفر برای پیوستن به داعش به عراق و سوریه می روند.

وی افزود: طبق اطلاعاتی که ما در دست داریم حدود 500 انگلیسی برای پیوستن به داعش به عراق و سوریه سفر کرده اند و تعداد زیادی نیز تمایل دارند که در ماهها و سالهای آتی به این اقدام مبادرت ورزند.

رئیس پلیس انگلیس در ادامه گفت: این آمار یک آمار حداقلی است و باید بگویم که کسانی نیز هستند که برای پیوستن به داعش مستقیما به عراق و سوریه نرفته اند و پیش از آن به کشورهای دیگر سفر کرده اند و تا زمانی که کشورهای ضعیف با مرزهای باز وجود دارند نمی توان شمار این افراد را مشخص کرد.

وی افزود: بازگشت هر شخصی که تخصص نظامی پیدا کرده به انگلیس خطر بزرگی برای جامعه ما محسوب می شود.