هشدار بان کی مون درباره عواقب اقدام نظامی در سوریه

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای اقدام نظامی در سوریه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نتایج و پیامدهای اقدام نظامی صرف در سوریه هشدار داد.

وی گفت: اقدام نظامی صرف می تواند موجب رادیکالیزه تر شدن گروه های مسلح افراطی سنی شود و خشونت ها در این کشور را تشدید کند.

بان کی مون افزود: اهداف دراز مدت استراتژیک ما در سوریه راهکار های سیاسی است.

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اوضاع شهر عین‌العرب(کوبانی) گفت: کوبانی(عین‌العرب) یکی از مناطق بسیاری در سوریه است که در آن غیرنظامیان در معرض تهدید قریب‌الوقوع هستند.