بانک مرکزی اعلام کرد:

قسط سوم بدهی ها به ایران پرداخت شد

سیاست داخلی

براساس توافق ایران و گروه 1+5 مبلغ 400 میلیون دلار بابت بدهی های کشور هند در قالب قسط سوم،از طریق بانک مرکزی امارات عربی متحده دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور گردید.

قسط سوم بدهی های سررسید شده به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس توافق ایران و گروه 1+5 مبلغ 400 میلیون دلار بابت بدهی های کشور هند در قالب قسط سوم،از طریق بانک مرکزی امارات عربی متحده دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور گردید.

بعد از آنکه در پی توافقات هسته ای ایران و 1+5 حدود 4.2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران در دور اول در هشت مرحله آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد با تمدید زمان مذاکرات و توافقات انجام شده قرار بر این شد تا 2.8 میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی کشور در شش قسط آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

براین اساس توافق شد تا این دو میلیارد و 800 میلیون دلار از دهم مردادماه سال جاری تا دوم آذر ماه در اقساط 400 و 500میلیون دلاری به کشور بازگردد که تاکنون نیز دو قسط اول به مبلغ یک میلیارد دلار در دهم مرداد و سوم شهریور ماه آزاد و طبق اعلام بانک مرکزی تا قبل از سیزدهم ماه جاری واریز شده است.

برهمین اساس در چارچوب مرحله دوم توافقات ژنو مبنی بر انتقال 2.8 میلیارد دلار از منابع مسدود شده بانک مرکزی، اقساط اول و دوم معادل یک میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی در کشور ژاپن به حساب بانک مرکزی در کشور عمان واریز شده است.

براساس زمانبندی انجام شده روز 26 شهریور ماه باید یک قسط 400 میلیون دلاری دیگر سررسید و آزاد می شد.

موعد مابقی اقساط باقی مانده نیز به گونه ای است که قسط چهارم 500 میلیون دلار در روز 18 مهر 1393 (10 اکتبر 2014)، قسط پنجم 500 میلیون دلار در روز 12 آبان 1393 (3 نوامبر 2014)و قسط ششم 400 میلیون دلار در روز دوم آذر 1393 (23 نوامبر 2014) خواهد بود که فاصله زمانی سه هفته تا یک ماهه ای بین اقساط وجود دارد.

بنابر این قرار است مبلغ دو میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده در چهار قسط 500 میلیون دلاری و دو قسط 400 میلیون دلاری در فواصل زمانی حدود سه هفته ای آزاد و در اختیار ایران قرار دهد.

با احتساب واریز قسط سوم، مبلغ 1.4 میلیارد دلار از کل مبلغ 2.8 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

تاکنون و در مجموع دریافتی از توافق اول تا قسط سوم این مرحله 5.6 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شده است.

کد N550293