جعفرزاده در گفت و گو با ایلنا:

مجلس در مورد احکام بودجه یک اشتباه بزرگ تاریخی كرد

مجلس

ما سال گذشته 63 روز بودجه نوشتیم و 62 روز احکام را بررسی کردیم اما یک نصف روز بودجه را نگاه کردیم که این اشتباه است باید این 63 روز را یک هفته و به جای یک نصفه روز 99 درصد وقت‌مان را روی بودجه می‌گذاشتیم. تمام کار ما اشتباه است چرا كه در مجلس احکام را بررسی می‌کنیم این در حالی است كه احکام یعنی قانون و قانون باید دائمی شود

ماینده مردم رشت تاکید کرد: عدم موافقت با ثابت کردن احکام بودجه سنواتی کار اشتباهی بود و ما با این کار باعث شدیم با همان اشتباهی که بودجه 93 و بودجه‌های قبلی را بستیم بودجه 94 را هم ببندیم.

غلامعلی جعفرزاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه عدم موافقت با لایحه احكام بودجه سنواتی نوعی تقابل مجلس با دولت بوده است یا خیر؟گفت: فکر نمی‌کنم عدم موافقت با این طرح به نوعی تقابل مجلس با دولت بوده است اما رای ندادن مجلس بسیار کار اشتباهی بود و می‌توان گفت یک اشتباه بزرگ تاریخی اتفاق افتاد و ای کاش آقای باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشتند قدری بیشتر همراهی می‌کرد.

وی افزود: اهمیت این موضوع خیلی زیاد بود و کار اساسی و ریشه‌ای در کشور اتفاق می‌افتاد.

نماینده مردم رشت ادامه داد: این اشکالی بود که ما در بودجه‌نویسی داشتیم و خود ما به کرات این را می‌گفتیم حتی بعد از پایان بودجه 93 مجلس نامه نوشت و دولت لایحه داد و هنوز نمی‌دانم چرا مجلس این کار اشتباه را کرد.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: این مساله باعث شد ما با همان اشتباهی که بودجه 93 و بودجه‌های قبلی را بستیم بودجه 94 را هم ببندیم.

نماینده مردم رشت در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه فکر نمی‌کنید آیا ثابت کردن احکام بودجه سنواتی به نحوی به کار مجلس کمک می‌کرد گفت: بله همینطور است زیرا ثابت کردن احکام بودجه سنواتی برای همه کشور خوب بود و من اشکال کار را در عدم تبیین خوب مساله می‌دانم. اگر موضوع برای نمایندگان باز می‌شد که چقدر این قضیه برای کشور محاسن دارد شاید همراهی می‌کردند.

وی تاکید کرد: ما سال گذشته 63 روز بودجه نوشتیم و 62 روز احکام را بررسی کردیم اما یک نصف روز بودجه را نگاه کردیم که این اشتباه است باید این 63 روز را یک هفته و به جای یک نصفه روز 99 درصد وقت‌مان را روی بودجه می‌گذاشتیم. تمام کار ما اشتباه است چرا كه در مجلس احکام را بررسی می‌کنیم این در حالی است كه احکام یعنی قانون و قانون باید دائمی شود.

کد N550145