محور جلسه مجلسی‌ها با رئیس قوه قضائیه چه بود؟

فارس نوشت:

سخنگوی کمیسیون برنامه و مجلس از ۴ محور اصلی جلسه مجلس با رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: بودجه امسال ۱۰ درصد کسری دارد.

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برگزاری جلسه عصر امروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در این جلسه مباحث مختلف از جمله افزایش بودجه قوه قضاییه برای سال آینده و نیز رویکردهای جدید این قوه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه بحث نظارت بر اجرای قوانین و بودجه بود، تا قوانین پس از تصویب بازخورد آن به مجلس ارائه شود و خلا‌ءهای آن مرتفع شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه انتظار رئیس قوه قضاییه ارتقای بودجه این قوه در سال آینده است، بیان داشت: یکی از خواسته‌ها و رشد بودجه این قوه با شتاب زیاد است که مدنظر بوده و از دیگر مباحث پرداختن به خلا‌های قوانین است که در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی به دلیل مجمل بودن قوانین محل سوء استفاده افراد قرار گرفته است.

به گفته کاتب، همچنین رسیدگی با دقت بیشتر نسبت به لایحه جامع وکالت در جهت احقاق حقوق مردم از دیگر محورهای این نشست بود و نیز رویکردهای این قوه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: در این جلسه پیشنهاد شد که کمیته مشترک برای حل مسائل میان مجلس، دولت و قوه قضاییه تشکیل شود تا بتوان راحت‌تر در مورد بازخورد قوانین و مباحث نظارت بر آنها و دیگر موضوعات مشترک برنامه‌ریزی کرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه دولت در سال جاری اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۶ تا ۱۹ درصد کاهش بودجه خواهیم داشت و این موضوع رقمی نیست که تأثیر زیادی در درآمدها و هزینه‌های بودجه برای سال جاری داشته باشیم.

 

17503

کد N550097