یک مقام مسئول در وزارت خارجه:

اظهارات وزیر اماراتی در راستای سیاست ایران هراسی است

سیاست خارجی

یک مقام مسئول در وزارت خارجه سخنان اخیر وزیر مشاور در امور خارجی امارات عربی متحده در خصوص دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی برخی کشورهای عربی را بی اساس، فاقد مصداق و ناشی از برخی تحریکات و در راستای سیاست ایران هراسی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه کشورمان سخنان اخیر آقای انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات عربی متحده در خصوص دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی برخی کشورهای عربی را بی اساس ، فاقد مصداق و ناشی از برخی تحریکات و در راستای سیاست ایران هراسی دانست.

 این مقام مسئول تأکید کرد که توسعه روابط و همکاری ها با کشورهای منطقه همچون گذشتـه در اولویت سیـاست خـارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد ، رایزنی های اخیر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه در راستای این دیدگاه استمرار داشته است.

به گزارش مهر، انور محمد قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات عربی متحده در سخنانی در ابوظبی ادعا کرد که ایران در امور کشورهای عربی شامل بحرین، سوریه، عراق و اخیرا و به صورت دراماتیک‌تر در یمن دخالت می‌کند.