مطهری به مهر خبر داد:

جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی با انصاری درخصوص طرح حمایت از آمران به معروف

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی با معاون پارلمانی رئیس جمهور برای بررسی انتقادات دولت به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی با معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه مشترک فردا صبح پیش از آغاز جلسه علنی مجلس برگزار خواهد شد تا کمیسیون از نظرات و انتقادات دولت نسبت به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطلع شود تا در این خصوص تصمیم گیری شود.

به گزارش مهر انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی کلیات این لایحه از مخالفت دولت با تدوین چنین لایحه ای خبر داد.

در جلسه معاونان پارلمانی دستگاه های اجرایی نیز انصاری نسبت به عملکرد منفعل معاونان پارلمانی درخصوص بررسی چنین طرحی در مجلس انتقاد کرد.