یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه کشورمان:

توسعه روابط با کشورهای منطقه در اولویت سیاست خارجی ایران قرار دارد

سیاست خارجی

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه کشورمان سخنان اخیر انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات عربی متحده در خصوص دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی برخی کشورهای عربی را بی اساس، فاقد مصداق و ناشی از برخی تحریکات و در راستای سیاست ایران‌هراسی دانست.

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه کشورمان ادعای دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی برخی کشورهای عربی را بی اساس، فاقد مصداق و ناشی از برخی تحریکات و در راستای سیاست ایران‌هراسی دانست.

به گزارش ایلنا، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه کشورمان سخنان اخیر انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات عربی متحده در خصوص دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی برخی کشورهای عربی را بی اساس، فاقد مصداق و ناشی از برخی تحریکات و در راستای سیاست ایران‌هراسی دانست.

این مقام مسئول تأکید کرد که توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای منطقه همچون گذشتـه در اولویت سیـاست خـارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، رایزنی‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه در راستای این دیدگاه استمرار داشته است.

کد N549903