بامداد فردا:

پیکر آیت الله مهدوی کنی در حوزه علمیه مروی غسل داده می شود/ مراسم وداع فردا شب در دانشگاه امام صادق(ع)

سایر حوزه ها

مراسم وداع دانشجویان، آشنایان و مقامات با پیکر آیت الله مهدوی کنی فردا در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر آیت الله مهدوی کنی ساعت 5 صبح فردا به حوزه علمیه مروی انتقال داده خواهد شد.

پس از انجام غسل پیکر آیت الله مهدوی کنی در این حوزه، پیکیر ایشان به منظور انجام مراسم وداع توسط دانشجویان، آشنایان و مقامات به مسجد دانشگاه امام صادق(ع) منتقل می شود.

گفتنی است: امروز هم پیکر آیت الله مهدوی کنی به منظور تشییع   توسط دانشجویان به دانشگاه امام صادق(ع) منتقل شد.