با موافقت نمایندگان مجلس:

ناهیان از منکر حق انجام اعمال مجرمانه ندارند

مجلس

براساس ماده 6 این طرح هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید، مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.


نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت نماید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس  و در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اصل ماده 6 آن موافقت کردند که بر اساس آن هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت نماید.

براساس ماده 6 این طرح هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید، مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.

 

کد N549644