سعدون زاده در نطق میان دستور:

ریسمان وحدت ملی پاره نشود

مجلس

تیم مذاکره کننده هسته ای هم از نظر کمی وتعداد و هم از حیث کیفی و بهره کارشناسی بر توان خود بیفزایند و با ژرف نگری عمق استراتژیک مصالح ملی در درازمدت نصب العین تیم مذاکره کننده قرار گیرد کما اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تامین ظرفیت غنی سازی در داخل کشور مبتنی بر نیازهای کشور در عرصه های تولید انرژی، امور تحقیقاتی و مسائل درمانی مدنظر داشته باشند.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس  با بیان اینکه ریسمان وحدت ملی که حبل الله است، با اقدامات غیر مدبرانه پاره پاره نشود تصریح کرد: مانند آن کسی نباشید که بر شاخه نشسته است و نمی برد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد سعدون زاده در جلسه علنی مجلس گفت: تیم مذاکره کننده  هسته ای هم از نظر کمی وتعداد و هم از حیث کیفی و بهره کارشناسی بر توان خود بیفزایند و با ژرف نگری عمق استراتژیک مصالح ملی در درازمدت نصب العین تیم مذاکره کننده قرار گیرد کما اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تامین ظرفیت غنی سازی در داخل کشور مبتنی بر نیازهای کشور در عرصه های تولید انرژی، امور تحقیقاتی و مسائل درمانی مدنظر داشته باشند.

وی درباره انتقال آب از سرشاخه های کارون توضیح داد: از دستور قاطع رئیس جمهور و معاون اول ایشان مبنی بر توقف پروژه بهشت آباد سپاسگذاری می کنم کما اینکه از اقدام وزیر نیرو باید تشکر کرد زیرا بدون شک موضوع آب و حفظ حیات کارون نیمه جان یک موضوع ملی، حیاتی و امنیتی است و آمارهای ارائه شده پیرامون آورد سالانه کارون ساختگی و به دور از واقعیت است.

وی با تاکید بر اینکه قریب 25 هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد زیرساختهای مهار آب و انجام پروژه های کشاورزی و تولید برق از حیز انتفاع افتاده، ادامه داد: آیا این یک ضایعه ملی بزرگ نیست؟ زیان کشور با کاهش تولید برق در صورت انتقال آب سالانه بالغ بر 1000 میلیارد تومان خواهد بود و با افتتاح تونل کوهرنگ 3 به طول 20 کلیومتر و در عمق 30 متری زمین مانند زهکشی خطرناک همه چشمه های آن منطقه را خشک خواهد کرد.

وی گفت: آب آبادان در مسیر کارون و بهمن شیر با وجود باز کردن دریچه های سد از 4 هزار میکرو پایین تر نیامده است و این بدان معنا است که 4 میلیون اصله نخل در معرض نابودی قرار گرفته است از آب کارون با این کیفیت، قابلیت مصرف بهداشتی و شرب خود را از دست داده است و مضاف بر آن مرگ نخلستان ها را نیز به همراه دارد.

سعدون زاده افزود: آیا شما که دم از انتقال آب از سرشاخه های کارون را می زنید نگران امنیت، سلامت وتامین معاش مردم شریف خوزستان نیستید؟ چرا اصرار دارید مردم خوزستان را به هلاکت و فلاکت بیندازید؟ همان مردمی که به تعبیر امام راحل دین خود را به اسلام ادا کردند.

وی با بیان اینکه ریسمان وحدت ملی که حبل الله است، با اقدامات غیر مدبرانه پاره پاره نشود تصریح کرد: مانند آن کسی نباشید که بر شاخه نشسته است و نمی برد.

 

کد N549577