در گفتگو با مهر مطرح شد؛

هیچ تغییری در برنامه سفر رئیس جمهور به زنجان ایجاد نشده است

دولت

معاون هماهنگی و امور اجرایی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به سفر استانی دولت به استان زنجان، گفت: سفر رئیس جمهور به استان زنجان به قوت خود باقی است.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سفر رئیس جمهور به استان زنجان با توجه به ارتحال آیت الله مهدوی کنی، گفت: سفر استانی رئیس جمهور کنسل نشده است و به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است فردا چهارشنبه 30 مهرماه، رئیس جمهور و هیات همراه در نهمین سفر استانی خود به استان زنجان سفر کند.