تجمع شاگردان آیت الله مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق

محمدرضا مهدوی‌کنی

جمعی از دانشجویان و شاگردان مرحوم آیت الله مهدوی کنی برای وداع با پیکر ایشان در دانشگاه امام صادق تجمع کردند.

2929

کد N549317