به مناسبت روز ملی صادرات؛

ترکان به استان گلستان سفر می‌کند

دولت

از برنامه‌های سفر یکروزه مشاور رییس جمهور به گرگان نشست با استاندار گلستان و صبحانه کاری، سخنرانی در همایش بزرگ توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی استان و دیدار با کل صادرکنندگان استان گلستان می باشد.

به مناسبت روز ملی صادرات، امروز سه شنبه(29 مهرماه) اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهت سخنرانی در همایش بزرگ توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و دیدار با صادرکنندگان استان به گلستان سفر کرده است.

به گزارش ایلنا، از برنامه‌های سفر یکروزه مشاور رییس جمهور به گرگان نشست با استاندار گلستان و صبحانه کاری، سخنرانی در همایش بزرگ توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی استان و دیدار با کل صادرکنندگان استان گلستان می باشد.

بیست و نهم مهرماه با نام روز ملی صادرات نامگذاری شده است.

کد N549293