در حاشیه بررسی كلیات یك طرح اتفاق افتاد؛

مشاجره لفظی جعفری و خصوصی با خباز

مجلس,مشاجره

این مشاجره در شرایطی صورت گرفت كه همچنان برخی نمایندگان موافق افزایش سهم توسعه مناطق كمتر توسعه یافته در حال رایزنی و اظهار نظر بودند كه این رایزنی و مشورت ها با مشاجره جعفری نماینده خلخال مواجه و پس از آن با ورود خصوصی ثانی جدی تر شد.

اختلاف نظر دو تن از نمایندگان مجلس با معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور در حاشیه بررسی كلیات طرح اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق كمتر توسعه یافته به یك مشاجره لفظی كشیده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شواری اسلامی در حاشیه بررسی كلیات طرح اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق كمتر توسعه یافته یك مشاجره لفظی بین خباز با خصوصی و جعرفی صورت گرفت.

این مشاجره در شرایطی صورت گرفت كه همچنان برخی نمایندگان موافق افزایش سهم توسعه مناطق كمتر توسعه یافته در حال رایزنی و اظهار نظر بودند كه این رایزنی و مشورت ها با مشاجره جعفری نماینده خلخال مواجه و پس از آن با ورود خصوصی ثانی جدی‌تر شد تا تعدادی از نمایندگان حول كرسی‌های مهمانان جلسه علنی در مقابل هیات رییسه تجمع كنند.

این مشاجره در نهایت تا جایی ادامه پیدا كرد كه كمتر كسی به نطق میان دستور رحماندوست توجه داشت ولی محمدرضا باهنر رییس جلسه اجازه داد كه نطق رحماندوست علی رغم این مشاجره ها ادامه پیدا كند.

 

کد N549159