کلیات طرح افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از منابع عمومی دولت تصویب شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 180 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از میزان دو درصد از مجموعه منابع عمومی دولت موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در بررسی کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 180 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از منابع عمومی کشور مقرر کردند که در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت دولت مکلف شود که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص های زیر سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

به گزارش مهر نمایندگان به کلیات این طرح موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن سهم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از دو درصد منابع عمومی دولت افزایش خواهد یافت.

پیش از این در بررسی دو فوریتی این طرح نمایندگان پیشنهاد افزایش دو درصد به 4 درصد از منابع عمومی دولت را پیشنهاد دادند و در جلسه علنی امروز مجلس نیز کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد افزایش حداقل 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی را مطرح کرد.

به گزارش مهر، با تصویب این طرح میزان نهایی تعیین شده برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

کلیات این طرح با 165 رای موافق، 28 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.