انتقال پیکر آیت الله مهدوی کنی به دانشگاه امام صادق(ع)

سایر حوزه ها

پیکر آیت الله مهدوی کنی به دانشگاه امام صادق(ع) جهت وداع دانشجویان انتقال یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر آیت الله مهدوی کنی به دانشگاه امام صادق(ع) جهت وداع دانشجویان انتقال یافت.

بر اساس این گزارش آیت الله مهدوی کنی موسس دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس این دانشگاه پصبح امروز در بیمارستان قلب شهید رجایی در سن 83 سالگی دارفانی را وداع گفت.