در مقابل ساختمان مجلس صورت گرفت؛

تجمع تعدادی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد

مجلس,دانشجویان,تجمع

این دانشجویان افزایش نمره قبولی آزمون بر خلاف ادوار گذشته و همچنین طرح سوالات غیراستاندارد در آزمون را دلایل اعترض خود عنوان کردند.

صبح امروز تعدادی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور دانشجویان،‌ مقطع پیش کارورزی به نشان اعتراض در مقابل ساخاتمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز تعدادی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور دانشجویان، مقطع پیش کارورزی به نشان اعتراض در مقابل ساخاتمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این دانشجویان افزایش نمره قبولی آزمون بر خلاف ادوار گذشته و همچنین طرح سوالات غیراستاندارد در آزمون را دلایل اعترض خود عنوان کردند.

به گفته این تجمع کنندگان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد نیز پس از بررسی سوالات آزمون , برخی از موارد و نکات را غیر استاندارد تلقی کرده اند.

کد N549034