نمایندگان مجلس 50 بار از نطق ها و اظهار نظرات همکاران شان شکایت کرده اند

خانه ملت نوشت:

عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، با اشاره به بررسی بیش از 50 پرونده در این هیأت، گفت: بیشتر شکایت‌ها به علت نطق‌ها و اظهارات نمایندگان مجلس بوده که خوشبختانه بعد از بررسی معلوم شده که نطق نمایندگان در راستای وظایف قانونی بوده است.

عوض حیدرپورشهرضایی با اشاره به عملکرد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، گفت: بر اساس آمارها تاکنون بیش از 50 پرونده درباره رفتار نمایندگان در این هیأت بررسی و جمع‌بندی شده است.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، گفت: بیشتر این شکایت‌ها به علت نطق‌ها و اظهارات نمایندگان مجلس بوده که این هیأت بعد از شکایت، صحبت‌های نماینده را بررسی و تعیین می کرد که اظهارات نماینده آیا در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده است.

او ادامه داد: خوشبختانه بعد از بررسی پرونده‌ها معلوم شده که نطق نمایندگان در راستای وظایف قانونی بوده است.

عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، با بیان اینکه این هیأت به‌دقت به تمام وظایف خود عمل می‌کند، گفت:‌ تشکیل این هیأت بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و مجلس هم به‌طور جد این موضوع را پیگیری کرده است.

 

23231

 

کد N548944