نمایندگان مجلس محدوده حریم خصوصی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر را تعیین کردند

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس در اجرای امر به معروف و نهی از منکر قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصویب یک ماده از این طرح مقرر کردند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص گردید مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون.

همچنین براساس تبصره این ماده اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.

همچنین براساس ماده دیگری از این طرح مقرر شد که هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید، مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.