عمر البشیر نامزد احتمالی حزب حاکم سودان در انتخابات آتی ریاست جمهوری

آفریقا و خاورمیانه

منابع سودانی از احتمال نامزدی رئیس جمهوری کنونی سودان در انتخابات آتی این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، "ابراهیم غدور" مشاور رئیس جمهوری سودان اعلام کرد که "عمر البشیر" رئیس جمهوری کنونی سودان یکی از نامزدهای پنج گانه حزب حاکم کنگره ملی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری سودان است.

شایان ذکر است بشیر در جریان کودتایی که در سال 1989 در سودان به وقوع پیوست بر سر کار آمد و از سوی دادگاههای بین المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی در دارفور تحت تعقیب است.