رئیس هنگ کنگ "خارجی‌ها" را به دست داشتن در اعتراضات متهم کرد

کد N548732