در مقابل مجلس صورت گرفت؛

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی و معلمان حق التدریسی

مجلس

معلمان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه‌ای و کارگزاران مخابرات روستایی در اعتراض به عدم انعقاد قرارداد کاری قانونی صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی در اعتراض به عدم انعقاد قرارداد قانونی صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

در این تجمع کارگزاران مخابرات روستایی خواستار حل مشکل قراردادی خود به طور قانونی شده و با در دست داشتن پلاکاردهایی شعار سر دادند.

تجمع کنندگان مقابل مجلس بیش از 100 نفر هستند.

به گزارش مهر همچنین صبح امروز معلمان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه‌ای نیز با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون و انعقاد قرارداد قانونی با آنها و تعیین وضعیت شدند.