/کلام روز/

نظر اسلام درباره نیکی‌کردن به دیگران

امام علي ع ,امام صادق ع ,امام رضا ع ,پيامبر اكرم ص

یکی از خصلت‌های انسان‌ نیکی کردن به یکدیگر است و از ویژگی‌های اخلاقی این است که انسان این نیکی کردن خود به دیگران را اندک شمارد و نیکی دیگران به خود را زیاد به شمار آورد.

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برای نیکی کردن هرگز نباید بر سر سایرین منت بگذاریم. چرا که این منت باعث کاهش محبت و نقصان زندگی می‌شود.

امام کاظم (ع) می‌فرمایند: ای هشام! امیرمومنان (ع) همیشه می‌گفت:... عقل کسی کامل نشود مگر این‌که چند خصلت در او پدید آید:... (از جمله این‌که:) کار نیک اندک دیگران را زیاد شمارد و کار نیک فراوان خود را اندک.

امام رضا (ع) فرموده‌اند: اندک نیکی را از دیگران زیاد بدانید و نیکی فراوان خویش را اندک شمارید.

همچنین از دیگر ویژگی‌های اخلاقی این است که انسان‌ها لغزش‌های دیگران را کوچک شمارند و لغزش‌های خود را بزرگ. در این رابطه امام صادق (ع) فرموده‌اند:... هر کس لغزش‌های خویش را کوچک شمارد، لغزش‌های دیگران را بزرگ انگارد و هر کس لغزش‌های دیگران را خرد ببیند، لغزش‌های خود را بزرگ شمارد.

پی‌نوشت:

تحف‌العقول /326

بحار 78/336

بحار 78/202

منبع: الحیات، محمدرضا حکیمی

انتهای پیام

کد N548670