با استقبال امیرعبداللهیان؛

نخست وزیر عراق وارد تهران شد

سیاست خارجی

در این سفر افزایش همکاری‌های دوجانبه در زمینه انرژی، مسکن، سازندگی و سایر زمینه های موجود متناسب با ظرفیت‌های وسیع دو طرف و برنامه‌های آتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

نخست‌وزیر عراق وارد تهران شد و مورد استقبال معاون عربی و افریقای وزارت امورخارجه کشورمان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از واحد مرکزی خبر، حیدر العبادی را در این سفر یک تیم اقتصادی متشکل از وزیران نفت، برق، تجارت و منابع آبی همراهی می‌کند.

بررسی راهکارهای عمران عراق و مبارزه با داعش از محورهای رایزنی نخست‌وزیر عراق با مقامات کشورمان است.

هدف از سفر حیدرالعبادی به تهران افزایش و ارتقای مناسبات و همکاری‌های دو کشور در ابعاد مختلف است.

در این سفر افزایش همکاری‌های دوجانبه در زمینه انرژی، مسکن، سازندگی و سایر زمینه های موجود متناسب با ظرفیت‌های وسیع دو طرف و برنامه‌های آتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

کد N548514