در فرودگاه مسکو؛

مدیرعامل شرکت نفتی توتال در حادثه سقوط هواپیما کشته شد

خواندنی از سراسر وب