ابراز امیدواری چین درباره دستیابی به توافق هسته ای با ایران

ایران در جهان

وزارت خارجه چین درباره دستیابی به توافق هسته ای با ایران تا 24 نوامبر ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه چین درباره دستیابی به توافق هسته ای با ایران تا زمان تعیین شده 24 نوامبر ابراز امیدواری کرد.

هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در حاشیه نشست خبری هفتگی خود با ابراز این امیدواری گفت: برای رسیدن به توافق هسته ای، باید اراده و میل سیاسی حکمفرما شود تا بتوان به مناقشه هسته‌ای با ایران پایان داده شود.

وی در عین حال تاکید کرد چین با هدف اتخاذ مواضع منصفانه و عادلانه به همکاری با طرف های مذاکرات ادامه خواهد داد.