فرانسه:

همکاری با کشورهای عربی یک همکاری مطمئن است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر کشور فرانسه همکاری کشورش با کشورهای عربی برای مقابله با تروریسم را یک همکاری مطمئن خواند.

به گزارش خبرگزاری  مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور فرانسه از همکاری کشورش با کشورهای عربی برای مقابله با تروریسم استقبال کرد.

برنار کازنوو وزیر کشور فرانسه که سرگرم دیدار از قطر است در دوحه گفت: این یک همکاری مطمئن و با کیفیت است.

وی همچنین گفت: تروریسم فقط تهدیدی علیه غرب نیست و این مسئله را همه کشورهای منطقه می دانند.

وزیر کشور فرانسه که به همراه وزیر دفاع این کشور به دوحه سفر کرده است اشاره ای به جزئیات همکاری های دو طرف نکرد.