رئیس حزب کنگره مردمی لبنان:

لیبی و هفت کشور عربی دیگر در معرض تجزیه قرار دارند

آفریقا و خاورمیانه

رئیس حزب کنگره مردمی لبنان به طرح صهیونیستها و آمریکایی ها برای کشورهای عربی شامل لیبی و هفت کشور عرب دیگر اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، کمال شاتیلا رئیس حزب کنگره مردمی لبنان گفت: ناتو به دنبال گسترش افراط گرایی مسلحانه در لیبی است و مانع از راهکار در این کشور از سوی مصر می شود.

وی افزود: ناتو با شعارهای توخالی درباره دموکراسی و حقوق بشری، زیر ساختهای لیبی را نابود کرد.لیبی به همراه هفت کشور عربی دیگر در راستای طرح خاورمیانه بزرگ صهیونیستی-آمریکایی در معرض تجزیه قرار دارد.

شاتیلا تاکید کرد: آنها به بهانه تغییر رژیم اقدام به نابودی کشورهای عربی می کند و تمامیت ارضی و ملت این کشورها را هدف قرار می دهند کاری که در سال 2003 با عراق صورت گرفت.هدف از اقدامات ناتو در لیبی چنگ انداختن بر ثروتهای نفتی آن به کارگیری اصل محاصره و اقدام خصمانه علیه امنیت ملی مصر است.

وی خواستار همبستگی عربی با لیبی برای ممانعت از اقدام ناتو از دخالت مجدد شد.